Head Office :

ITOYU Bldg. Toranomon 4FL
3-20-5 Toranomon
Minato-ku,Tokyo 105-0001.

Tsukuba Office :

444-9 Kamiyokoba, Tsukuba-shi
Ibaraki 305-0854

TEL : +81-29-846-7132

Email :